z a p i s o v a c í    p ř í s t r o j e

 

   
ZEPAREX 49 liniový zapisovač

 

       

 


Použití
Přístroje se používají k dálkovému měření a liniovému záznamu až tří fyzikálních veličin různých rozsahů. Vstupním signálem přístroje může být ss napětí, proud nebo změna odporu. Přístroje v částečně jiskrově bezpečném provedení (Ex) se používají k vyhodnocení výstupních signálů termoelektrických a odporových snímačů teploty a odporových vysílačů. Jiskrově bezpečné jsou obvody pro připojení vstupních signálů - měřících míst. Pro záznam se může použít papír ve svitkách nebo skládaný. Rychlost posuvu záznamového papíru je nastavitelná přepínačem elektronické převodovky. Prostřednictvím vnějších dvouhodnotových signálů lze posuv zastavit nebo změnit jeho rychlost dálkově.
 

Výhody
Rozsah měření je dán rozsahovou jednotkou a stupnicí. Rozsahy z různých čidel lze libovolně kombinovat.

 

Technické parametry
 

Záznam (liniový)

Šíře záznamu                                     100 mm

Přestavná doba pera                           menší než 0,5 s / 100 mm

Viditelná délka záznamu                      80 mm (pro rol. papír)

Vzdálenost per na časové ose              2,5 mm

Délka záznam.papíru                          rolovaný - 16 m

                                                        skládaný - 8 m

Posuv záznam.papíru                         nastavitelný na 0, 10, 20, 60, 120, 240, 600, 1200, 3600, 7200, 1440 mm / hod.

Napájení

Napětí / frekvence                             220 V + 10 %, - 15 % / 48 ~ 62 Hz

Příkon                                              15 VA

Vstupní signály

Napěťový DC                                    max. 0 ~ ± 20 V, min. 0 ~ 5 mV

Proudový DC                                    max. 0 ~ 20 mA, min. 0 ~ 50 mA

Odporový                                         max. 0 ~ 300 W, min. 0 ~ 10 W

Kompenzace srovnávacích konců termoelektrických článků

Vnitřní                                              s přesností ± 0,5 °C a 0,2 % na každých 10 °C teploty okolního vzduchu

Vnější                                               0 °C, 20 °C, 50 °C nebo 70 °C - nutno udat

Kompenzace jednotlivých rozsahů může být libovolná

Meze základní dovolené chyby

Se seřízenou rozsahovou jednotkou      ± 0,5 %

- pro napěťové rozsahy menší než 10 mV a odpor. rozsahy menší než 20 W     ± 1 %

Ostatní údaje

Počet nastavitelných mezí                               4

Krytí      skříň s víkem v provedení ²K²           IP 52

             skříň s víkem v provedení ²P²           IP 54

             svorky                                             IP 20

Hmotnost                                                      cca 4 kg

 

Site Map
optimalizace PageRank.cz