z a p i s o v a c í    p ř í s t r o j e

 

   
ZEPAREX 39 bodový kompenzační zapisovač

 

 

       


Použití
Přístroj je určen pro dálkové měření a bodový záznam jedné, dvou, tří a šesti fyzikálních veličin různých rozsahů. Vstupním signálem přístroje může být stejnosměrné napětí, proud nebo změna odporu. Záznam je bodový, jedno, dvou, tří a šestikřivkový, tj. pro jedno, dvě, tři nebo šest měřících míst. Pro záznam se může použít papír ve svitkách nebo skládaný. Rychlost posuvu záznamového papíru je nastavitelná přepínačem elektronické převodovky. S rychlostí posuvu se zároveň přepíná rychlost tisku tak, aby jednotlivé body záznamu vytvářely spojitou křivku. Přístroj je podle provedení vybaven jedním širokým nebo třemi úzkými stupnicovými pásky umístěnými pod sebou.
 

Výhody
• široká nabídka typů vstupních signálu
• bodový záznam
• 4 nastavitelné mezní hodnoty
• volitelná rychlost posunu papíru a interval tisku
• přesnost 0,5 %
 

Technické parametry

 
 

Vstupní signál

Napěťový DC                                                  max. 0 ~ ± 20 V

                                                                     min.  0 ~ 5 mV

Proudový DC                                                  max. 0 ~ ± 20 mA

Odporový                                                       max. 0 ~ 300 W

                                                                     min.  0 ~ 10 W

Kompenzace srovnávacích konců termoelektrických článků

- Vnitřní s přesností ± 0,5 °C a 0,2 % na každých 10 °C teploty okolního  vzduchu

 - Vnější 0 °C, 20 °C, 50 °C nebo 70 °C - nutno udat

Kompenzace jednotlivých rozsahů může být libovolná

Signalizace překročení mezních hodnot

Počet nastavitelných mezí                                4

Typ                                                               přepínací kontaktní relé

Záznam

Druh záznamu                                         bodový

Přestavná doba tiskárny                            menší než 0,5 s / 100 mm

Šíře záznamu                                          100 mm

Viditelná délka záznamu                            80

Posuv záznam. papíru                              0, 10, 20, 60 nebo 120 mm / hod.

Interval tisknutí (6 křiv.)                          0, 2, 4, 12 a 24 s

Interval tisknutí (ostatní)                          0, 4, 6, 24 a 48 s

 Délka papíru      rolovaný 16 m

                        skládaný 8 m

 

Meze základní dovolené chyby

Se seřízenou rozsahovou jednotkou                   ± 0,5 %

- pro napěťové rozsahy menší než 10 mV a odpor. rozsahy menší než 20 W ± 1 %

Ostatní údaje

Krytí         skříň s víkem v provedení ²K²         IP 52

                 skříň s víkem v provedení ²P²         IP 54

                 svorky                                          IP 20

Hmotnost                                                       cca 4 kg

 

 

• EZÚ-1-1136/97 - elektrická bezpečnost
• EZÚ-4-1266/96 - elektromagnetická kompatibilita
• Slovenská republika: P/02068/101/1/98
 

Site Map
optimalizace PageRank.cz