SNÍMAČE TEPLOTY

 

 


307 Termoelektrický snímač teploty tyčový s kovovou ochrannou trubkou
Æ 14 a programovatelným převodníkem (SMART nebo HART)
 

 

Použití
• je určen pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin, např. měření

       teploty v pecích, kouřových plynů,apod.
• snímač s oběma typy výstupního signálu (lineární s termoelektrickým napětím

       čidla, nebo s měřenou teplotou) je určen i do prostředí s průmyslovým rušením
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit dle

       požadavku za provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů čidla,

       kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým

       oddělením
• u provedení s protokolem HART může v režimu MULTI- DROP digitálně

       komunikovat s řídící jednotkou až 15 snímačů do vzdálenosti 1500 m
• ke snímačům lze dodat i vhodnou přírubu (Příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
 

Rozsah použití: -50 ~ +800 °C
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu, minimální rozpětí vstupu je 50 °C
Teplota okolního prostředí pro hlavici snímače: -40 ~ +85 °C
Jmenovitá délka L: 500, 800, 1000, 1600, 2000 mm - standard; jiná (max. 3000 mm)  - po dohodě jako zvláštní požadavek
Ochranná trubka mat. 17251 (odpovídá W. Nr. 1.4828 dle DIN)
Typ čidla: plášťový termočlánek jednoduchý
J Ø 4,5 mm (nebo K - po dohodě jako zvláštní požadavek)
Chyba převodníku:  ±(0,2 % + 0,5 °C) - pro SMART
                             ±(0,1 % + 0,5 °C) - pro HART
Nelinearita převodníku: ≤ 0,2 % pro SMART
                                   ≤ 0,1 % pro HART
Toleranční třída čidla: 2
Stupeň krytí: IP 65
Výstupní signál: 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný v rozsahu 4 ~ 20 mA, u provedení s protokolem HART též digitální výstup
Elektrická pevnost 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
 

Certifikace
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády 169/97 - elektromagnetická kompatibilita

Site Map
optimalizace PageRank.cz