SNÍMAČE TEPLOTY

 

 


306 Termoelektrický snímač teploty s jímkou s vyšší mechanickou odolností proti vibracím s programovatelným převodníkem ( SMART nebo HART )
 

 

Použití
• je určen pro měření teploty v tlakových nádobách a potrubích do jmenovitého tlaku

              PN63 kde jsou zvýšené požadavky na mechanickou odolnost
• snímač s oběma typy výstupního signálu (lineární s termoelektrickým napětím čidla,

              nebo s měřenou teplotou) je určen i do prostředí s průmyslovým rušením
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit dle požadavku za

              provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů čidla,

              kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým oddělením
• u provedení s protokolem HART může v režimu MULTI- DROP digitálně komunikovat

              s řídící jednotkou až 15 snímačů do vzdálenosti 1500 m
• vyšší mechanická odolnost proti vibracím
• ke snímačům lze dodat i vhodný návarek (příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
 

Rozsah použití dle materiálu jímky: 15128.5 -     0 ~ 600 °C
                                                    17248.4 - -50 ~ 600 °C
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu, minimální rozpětí vstupu je 50 °C
Teplota okolního prostředí pro hlavici snímače: -40 ~ +85 °C
Jmenovitá délka L: 100, 160, 250, 400 mm - standardně; 630 mm nebo jiná

- po dohodě jako zvláštní požadavek
Typ čidla plášťový termočlánek jednoduchý
            J Ø 4,5 mm (nebo K - po dohodě jako zvláštní požadavek)
Chyba převodníku: ±(0,2 % + 0,5 °C) - pro SMART
                            ±(0,1 % + 0,5 °C) - pro HART
Nelinearita převodníku: ≤ 0,2 % pro SMART
                                   ≤ 0,1 % pro HART
Toleranční třída čidla: 2
Stupeň krytí: IP 65
Výstupní signál 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný v rozsahu 4 ~ 20 mA, u provedení
s protokolem HART též digitální výstup
Elektrická pevnost 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
 

Certifikace
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády 169/97 - elektromagnetická kompatibilita

Site Map
optimalizace PageRank.cz