SNÍMAČE TEPLOTY

 

 


305 Termoelektrický snímač teploty do jímky s programovatelným převodníkem

( SMART nebo HART )
 

 

Použití
• je určen pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin pro které je

             jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, do teploty a tlaku určeného

             odolností jímky,zajišťované zákazníkem a k převodu signálu

             termoelektrického čidla na unifikovaný výstupní signál 4 ~ 20 mA

             nebo reverzovaný.
• snímač s oběma typy výstupního signálu (lineární s termoelektrickým

            napětím čidla, nebo s měřenou teplotou) je určen i do prostředí s

            průmyslovým rušením.
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit dle

           požadavku za provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů

           čidla, kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým

           oddělením
• u provedení s protokolem HART může v režimu MULTI - DROP digitálně

           komunikovat s řídící jednotkou až 15 snímačů do vzdálenosti 1500 m
• vyšší mechanická odolnost proti vibracím
• ke snímačům lze dodat i vhodnou jímku (příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
 

Rozsah použití: -50 ~ +600 °C
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu, minimální rozpětí vstupu je 50 °C
Teplota okolního prostředí pro hlavici snímače -40 ~ +85 °C
Jmenovitá délka L: 100, 160, 250, 400 mm - standardně; 630 mm nebo jiná - po dohodě jako zvláštní požadavek
Typ čidla: plášťový termočlánek jednoduchý
J Ø 4,5 mm (nebo K - po dohodě jako zvláštní požadavek)
Chyba převodníku: ±(0,2 % + 0,5 °C) - pro SMART
                           ±(0,1 % + 0,5 °C) - pro HART
Nelinearita převodníku ≤ 0,2 % pro SMART
                                  ≤ 0,1 % pro HART
Toleranční třída čidla 2
Stupeň krytí IP 65
Výstupní signál 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný
        v rozsahu 4 ~ 20 mA, u provedení s protokolem HART též digitální výstup
Elektrická pevnost 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
 

Certifikace
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb.
a nařízení vlády 169/97 - elektromagnetická kompatibilita

Site Map
optimalizace PageRank.cz