SNÍMAČE TEPLOTY

 

   

 

209 Odporový snímač teploty s jímkou PN16 s vyšší mechanickou odolností proti vibracím
s programovatelným převodníkem (SMART)

 

 

Použití
• je určen pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin do jmenovitého

     tlaku PN16, zvláště v těch případech, kde je požadován krátký čas teplotní

     odezvy
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit dle

      požadavku za provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů čidla,

     kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým

     oddělením
• vyšší mechanická odolnost proti vibracím
• ke snímačům lze dodat i vhodný návarek (příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
Rozsah použití: -50 ~ +400 °C, při použití bez přetlaku až 600 °C
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu,minimální rozpětí

      vstupu je 25 °C
Jmenovitá délka L: 160 ,250 mm - standardně; jiná po dohodě jako zvl. požadavek
Typ čidla: jednoduchý Pt100 ve čtyřvodičovém zapojení
Chyba převodníku: ±(0,1 +0,1 °C)
Nelinearita převodníku: ≤ 0,1 %
Toleranční třída čidla: B
Stupeň krytí: IP65
Výstupní signál: 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný v rozsahu 4 ~ 20 mA
Elektrická pevnost: 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
 

Certifikace
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády

                169/97 - elektromagnetická kompatibilita

Site Map
optimalizace PageRank.cz