SNÍMAČE TEPLOTY

 

   

 

208 Odporový snímač teploty EExd s jímkou s vyšší mechanickou odolností proti vibracím
s programovatelným převodníkem (SMART)

 

 

Použití
• je určen k měření teplot tekutin v tlakových nádobách a potrubích, která jsou

         umístěna v prostorách s nebezpečím výbuchu do jmenovitého tlaku PN63
• programovatelný převodník instalovaný v hlavici snímače slouží k převodu

        signálu odporového čidla Pt100 na unifikovaný výstupní signál 4 ~ 20 mA
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit dle

       požadavku za provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů čidla,

       kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým

      oddělením
• vyšší mechanická odolnost proti vibracím
• ke snímačům lze dodat i vhodný návarek (příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
Rozsah použití: -50 ~ 400 °C při respektování třídy zápalnosti
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu, minimální rozpětí

    vstupu je 25 °C
Jmenovitá délka L: 160, 250, 400 mm - standardně; 630 mm nebo jiná

                                                               - po dohodě jako zvláštní požadavek
Typ čidla: jednoduchý Pt100 ve čtyřvodičovém zapojení
Chyba převodníku: ±(0,1 % + 0,1 °C)
Nelinearita převodníku: ≤ 0,1 %
Toleranční třída čidla: B
Stupeň krytí: IP54
Výstupní signál: 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný v rozsahu 4 ~ 20 mA
Elektrická pevnost: 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
Provedení: ExII2G EExdIICT6
 

Certifikace
• FTZÚ 97 Ex 0086
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb. a nařízení
vlády 169/97 - elektromagnetická kompatibilita,176/97 - nevýbušnost

Site Map
optimalizace PageRank.cz