SNÍMAČE TEPLOTY

 

   

 

206 Odporový snímač teploty s jímkou s vyšší mechanickou odolností proti vibracím

s programovatelným převodníkem (SMART nebo HART)

 

 

Použití
• je určen pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin, pro které je

   jímka svými vlastnostmi vhodná do jmenovitého tlaku PN63. Signál z

   odporového čidla Pt100 je převeden na unifikovaný výstupní signál 4 ~ 20 mA
   nebo reverzovaný
• snímač s oběma typy výstupního signálu (lineární s odporem čidla, nebo s

  měřenou teplotou) je určen i do prostředí s průmyslovým rušením
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit dle
    požadavku za provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů čidla,

   kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým

  oddělením
• u provedení s protokolem HART může v režimu MULTI-DROP digitálně

   komunikovat s řídící jednotkou až 15 snímačů do vzdálenosti 1500 m
• vyšší mechanická odolnost proti vibracím
• ke snímačům lze dodat i vhodný návarek (příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
Rozsah použití dle materiálu jímky: 15 128.5 -    0 ~ 600 °C
                                                   17 248.4 - -50 ~ 600 °C
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu, minimální rozpětí

 vstupu je 25 °C

Jmenovitý tlak: PN63
Jmenovitá délka L: 160, 250, 400 mm - standardně; 630 mm nebo jiná

                                                                - po dohodě jako zvláštní požadavek
Typ čidla: jednoduchý Pt100 ve čtyřvodičovém zapojení
Chyba převodníku: ±(0,1 % +0,1 °C)
Nelinearita převodníku: ≤ 0,1 %
Toleranční třída čidla: B
Stupeň krytí: IP65
Výstupní signál: 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný v rozsahu 4 ~ 20 mA,

                       u provedení s protokolem HART též digitální výstup
Elektrická pevnost: 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
 

Certifikace
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb.
a nařízení vlády 169/97 - elektromagnetická kompatibilita

Site Map
optimalizace PageRank.cz