SNÍMAČE TEPLOTY

 

   

 

205 Odporový snímač teploty do jímky s vyšší mechanickou odolností proti vibracím

s programovatelným převodníkem (SMART nebo HART)

 

 

Použití
• je určen pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin do tlaku

  určeného odolností jímky, zajišťované zákazníkem a k převodu odporového
  čidla Pt100 signálu na unifikovaný výstupní signál 4 ~ 20 mA nebo reverzovaný
• snímač s oběma typy výstupního signálu (lineární s odporem čidla, nebo s

  měřenou teplotou) je určen do prostředí s průmyslovým rušením
 

Výhody
• konfiguraci základních parametrů snímače s převodníkem lze upravit  dle

    požadavku za provozu
• nastavenou konfiguraci snímače lze archivovat
• volba výstupního signálu, způsobu linearizace, signalizace chybových stavů čidla,

    kalibrace přístrojové výstupní smyčky
• snímač je ošetřen z hlediska EMC a zahrnuje i provedení s galvanickým

    oddělením
• u provedení s protokolem HART může v režimu MULTI-DROP digitálně

    komunikovat s řídící jednotkou až 15 snímačů do vzdálenosti 1500 m
• vyšší mechanická odolnost proti vibracím
• ke snímačům lze dodat i vhodnou jímku (příslušenství snímačů teplot - 991)
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
Rozsah použití: -50 ~ +600 °C
Konkrétní rozsah je volitelný v rámci maximálního rozsahu, minimální rozpětí

  vstupu je 25 °C
Jmenovitá délka L: 160, 250, 400 mm - standardně; 630 mm nebo jiná

                                                                 - po dohodě jako zvláštní požadavek
Typ čidla: jednoduchý Pt100 ve čtyřvodičovém zapojení
Chyba převodníku: ±(0,1 % + 0,1 °C)
Nelinearita převodníku:  Ł 0,1 %
Toleranční třída čidla: B
Stupeň krytí: IP65
Výstupní signál: 4 ~ 20 mA, reverzovaný, jiný v rozsahu 4 ~ 20 mA,

                        u provedení s protokolem HART též digitální výstup
Elektrická pevnost: 1500 V eff - u provedení s galvanickým oddělením
 

Certifikace
• přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády

           169/97 - elektromagnetická kompatibilita

Site Map
optimalizace PageRank.cz