regulátory

 

   
610 ZEPADIG 10 programovatelný kompaktní regulátor

 

 


Použití
Programovatelný regulátor ZEPADIG 10 je určen pro řízení technologických procesů. Přes sériové rozhraní RS 232 nebo RS 485 je možno komunikovat s nadřízeným systémem nebo PC. Aplikační vlastnosti regulátoru je možno dále rozšířit čtyřmi reléovými výstupy. Požadované funkční vlastnosti, struktura a konstanty regulátoru jsou jednoduše uživatelsky programovatelné. Technické řešení mikropočítačové části zabezpečuje jejich trvalé uchování i po odpojení napájecího napětí.

 

Výhody
• standardní rozhraní RS 232 nebo RS 485 s galvanickým oddělením
• široká nabídka vnitrních funkčních bloků
• dva PID řídící členy, adaptivní PID řízení
• snadné uživatelské programování vnitřní struktury
• možnost připojení až 7 analogových vstupních signálů
• výkonové reléové výstupy pro signalizaci nebo řízení servomotoru
• 3 nezávislé generátory časově proměněného signálu
• vysoká přesnost měření
• možnost galvanického oddělení vstupů i výstupů
• malé vnější rozměry
• 2 číslicové zobrazovače a jeden sloupcový typu „BARGRAF“

Technické parametry
 

Vstupní signály

odporový teploměr

termočlánky J, K, S, B

0 ~ ± 10 V

0 ~ ± 20 mA

odporový vysílač

obecné odporové čidlo

Základní chyba

0,05 %

Rozlišení

0,001 %

Rychlost měření

10 vzorků/s

Kompenzace srovnávacích konců termočlánku

vnitřní/vnější

 

Výstupní signál  analogový

Proudový

0 ~ 20 mA

Napěťový

0 ~ +/- 10 V

Základní chyba

0,1 %

Rozlišení

0,005 %

 

Výstupní signály dvouhodnotový

Počet kanálů

 

Typ kontaktu

přepínací 230 V / 8 A

Rozhraní sériové komunikace

Typ

RS 232 nebo RS 485 s galvanickým oddělením napětí

Max. rychlost

28 800 Bd

 

Přenosové složky regulátoru

Zesílení

0,001 ~ 9999

Integrační čas. konstanta

0,001 ~ 9999 s

Derivační čas. konstanta

0,001 ~ 9999 s

Perioda vzorkování

0,15 ~ 650 s

Možnost automat. přepínání

2 sad přenosových konstant

Možnost

2 typů adaptivního řízení

Struktura regulátoru uživatelsky programovatelný pro všechny typy regulací jako kaskádová, vlečná, poměrová, programová, atd.

 

Další funkční bloky

Tři nelineární převodníky, dvě matematické jednotky, logický blok, čtyři komparátory, tři nezávislé  generátory časově proměnného signálu, aproximace průběhu lomenou čarou nebo schodovitou funkcí, schodovitý průběh též jako logický signál

Maximální délka jednoho úseku

4092 minut

Max. počet časových úseků

22

Čas. režim  generátorů

denní, týdenní nebo relativní

Řízení běhu programu lze vázat na událost

 

Napájení

Napětí, kmitočet

230 V + 10 %, - 15 %,  48 ~ 62 Hz

Certifikace
přístroj 610 splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády 168/97 - elektrická bezpečnost,

                                                                                                          169/97 - elektromagnetická kompatibilita
 

Site Map
optimalizace PageRank.cz