regulátory

 

   
411 13 TRS 312 elektronický třípolohový regulátor

 

 


 


Použití
Regulátor TRS 312 je určen k regulaci teploty snímané odporovými snímači teploty.
 

Výhody
Přístroj je řešen jako panelový, vestavný. Skříň přístroje je vyrobena z plastické hmoty. Průčelí přístroje je kryto kovovým štítkem. Přístroj se upevňuje do výřezu v panelu dvěma rozpěrnými šrouby. Na čelní stěně regulátoru jsou umístěny tyto prvky:
 

Technické parametry
 

   

Příkon:

max. 8 VA

Čidlo:

odporový snímač teploty Pt 100

Připojení čidla:

třívodičové i dvouvodičové, (v případě dvouvodičového připojení čidla je nutno vyrovnávacím odporem vykompenzovat vliv odporu vedení)

Základní hodnota vyrovnávacího odporu je 10 Ohmů. Proud čidlem menší než 5 mA.

Necitlivost regulátoru DW:

± 0,25 °C - pro rozsah 50 °C

± 0,5 °C - pro ostatní rozsahy

Potenciometrem DW lze necitlivost zvětšit min. 5 krát

Nastavení žádané hodnoty:

plynule stavitelné v celém regulačním rozsahu

 

 

Přenos regulátoru:

P (PZV - pevná zpětná vazba odporovým vysílačem OV 100)

PD (ZZV - zpožďující zpětná vazba)

PI (přenos regulátoru se ZZV včetně servomotoru)

Pásmo proporcionality pevné vazby:

plynule stavitelné potenciometrem P

min. 0 °C ~ 150 °C - pro rozsah 50 °C

min. 0 °C ~ 300 °C - pro ostatní rozsahy

Pásmo proporcionality zpožďující vazby Xp (vlivnost ZZV):

plynule stavitelné potenciometrem XP

min. 0 °C ~ ± 75 °C - pro rozsah 50 °C

min. 0 °C ~ ± 150 °C - pro ostatní rozsahy

Časová konstanta ZZV

měnitelná ve 4 stupních:

TD1 = 0,64 min.

TD2 = 1,8 min.

TD3 = 3,2 min.

TD4 = 4,4 min.

Výstup:

přepínací kontakty relé

spínací výkon:

Ust, cos j = 0,95...max. 1 500 VA

trvalý proud:

Imax = 6 A

max. napětí na kontaktech:

250 V ss,st 

Signalizace akčních zásahů:

svítivými diodami

rudá   - akční zásah (+) "více"  - nižší hodnota regulované veličiny

zelená - akční zásah (-) "méně" - vyšší hodnota regulované veličiny

Signalizace připojení na síť:

svítivé diody indikátoru regulační odchylky a polohy pohonu

Indikátor regulační odchylky a polohy pohonu:

řada 13 svítivých diod umístěných nad kotoučem stupnice žádané hodnoty a pod stupnicí polohy polohu, signalizují svitem velikost a smysl regulační odchylky, případně polohu pohonu

Indikace regulační odchylky:

± 12 % z rozsahu

Indikace polohy pohonu:

0 % ~ 100 % plynule stavitelné v rozmezí odporu vysílače ± 20 W ~ ± 50 W

Napětí:

230 V, 6 %, - 10 %

Frekvence:

48 Hz ~ 62 Hz

 

 

Doba ohřevu po zapnutí napájení:

15 min.

Přístroje nemají pojistku síťového napájení a je nutno je jistit vnější pojistkou 0,04 A.

Přístroje jsou provedeny jako elektrický předmět třídy 0 podle ČSN 34 1010 a je určen pouze pro vestavění.

Zdroj napájení obvodů vstupních signálů odpovídá ČSN 18 0003, čl. 15 a).

Elektrická odolnost izolace obvodu sítě:

3 000 V AC

Elektrický izolační odpor:

min. 20 M W

Krytí dle ČSN 33 0330:

přístroje IP 40

svorkovnice IP 00

Maximální průřez vodičů připojených na svorky přístroje:

2,5 mm2

Site Map
optimalizace PageRank.cz