regulátory

 

   
 TRS 311 elektronický dvoupolohový regulátor

 


Použití
Regulátor TRS 311 je určen k regulaci teploty snímané odporovými snímači teploty. Pracuje jako nepřímý regulátor přenosu PD, který je pro zlepšení svých dynamických vlastností vybaven zpožďující zpětnou vazbou (ZZV).
 

Technické parametry
Příkon:       cca 5 VA
Čidlo:         odporový snímač teploty Pt 100
Připojení čidla:    třívodičově i dvouvodičově (v případě dvouvodič.připojení čidla je nutno vyrovnávacím odporem vykompenzovat vliv odporu vedení)
Proud čidlem:     3 mA
Spínací diference regulátoru XSD:    0,5 °C
                         Potenciometrem XSD lze necitlivost zvětšit minimálně 5 krát.
Nastavení žádané hodnoty:   plynule stavitelné v celém regulačním rozsahu
Pásmo proporcionality zpožďující vazby Xp (vlivnost ZZV): 0 ~ 100 % z      

                 rozsahu
Časová konstanta ZZV:    TD1 = 0,8 min.
                                       TD2 = 1,2 min.
                                       TD3 = 2,1 min.
spínací napětí:    min. 12 V max. 250 V
spínací proud:    min. 0,1 A, trvalý 10 A
Výstup:    přepínací kontakty relé typ GBR12.2
Signalizace akčních zásahů: svítivá dioda (svítí při sep. relé) TD 4 = 2,6 min.

Indikátor regulační odchylky:   řada 13 svítivých diod umístěných nad kotoučem stupnice
Indikace regulační odchylky:    + 12 % z rozsahu
Přídavné chyby přesnosti nastavení žádané hod.: 0,5% z rozsahu na každých 10


4005 311 901 001
měřící rozsah: -25 ~ +25 °C
                        0 ~ +50 °C
                      2
                       0 ~ +150 °C
                      3
                   +50 ~ +150 °C
                      4
                  -200 ~ -50 °C
                      5
                  -100 ~ +50 °C
                      6
                       0 ~ +150 °C
                      7
                   +50 ~ +200 °C
                      8
                 +100 ~ +400 °C
                     9
                 +300 ~ +600 °C
                   10
                 +500 ~ +800 °C
                   11
                      0 ~ +250 °C
                   12

 

Site Map
optimalizace PageRank.cz